Věděli jste, že škoda na nemovitosti může vzniknout, aniž by byla nemovitost fyzicky poškozena? Je to tak! Škoda vzniká již k okamžiku škodní události bez závislosti na tom, jak poškozený s nemovitostí naloží (zda ji prodá či nikoli). Tento názor vyjádřil Nejvyšší soud České republiky v rozsudku č.j. 25 Cdo 1548/2020-429 ze dne 12.4.2022.

V tomto případě se jednalo o znehodnocení bytové jednotky. Předmětná nemovitost, kde se bytová jednotka nacházela, byla evakuována z důvodu tvorby prasklin (při stavbě stavebník, resp. investor, kteří byli v dané věci žalovanými, použili nekvalitní materiál a vycházeli s nesprávných výpočtů) a možného ohrožení osob. Celá věc byla značně medializována, což výrazně snížilo cenu předmětné bytové jednotky i přes to, že se následně ukázalo, že statika budovy jako takové ohrožena není a není nutné provádět jakékoli stavební úpravy.

Předmětné rozhodnutí najdete ZDE.

Mgr. Lucie Špičková
advokátka