Naše advokátní kancelář posílila svůj tým o Mgr. Barboru Valentovou, advokátní koncipientku.

Barbora je letošní absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.