Zemní práce

 • Liniové stavby
 • Přípojky kanalizace, voda, plyn,  elektro
 • Bazény
 • Základy

Doprava a přeprava

 • Doprava a přeprava výkopku, suti a sypkých materiálů

Stavby na klíč

 • Od projektu až po realizaci
 • Rodinné domy
 • Občanské stavby

Poradenství

 • Stavební poradenství
 • Stavební kontroling a  technický dozor
 • Inženýring
 • Účetnictví
 • Ekonomické poradenství