Pivovar Neumann

První rodinný pivovar na Mělnicku

Historie

První záznam pochází z roku 1756, kdy si místní farář stěžoval hejtmanovi Mělníku na židovskou palírnu alkoholu, že vtelenští věřící místo nedělní návštěvy kostela, se v opilosti motají po obci.

Stížnost byla prošetřena a do protokolu byl zakreslený plánek palírny, ze kterého je zřejmé, že se jednalo o tuto hospodu. Od roku 1842 je již vedena pod popisným číslem 93 a jako majitel uveden Marcus Pick. Jeho otec Izrael Pick zde provozoval palírnu a výčep.

Dalším majitelem se stal v roce 1889 pan Syrový, který v roce 1920 pronajal hospodu místnímu legionáři panu Zbrojovi. O 14 let později byla tato hospoda prodána rodině Krajů, kteří ji provozovali až do 50. let minulého století, než jim byla vyvlastněna komunisty. Stala se tak součástí tehdejší Jednoty. V roce 1972 byla opravena a přestavěna přibližně do této podoby. Roku 1992 byla v rámci restituce vrácena zpět rodině Krajů. Od roku 2009 je majetkem Václava a Aleny Neumannových, kteří navázali na rodinnou tradici, která tuto hospodu po staletí provázela. V roce 2011 byl k hospodě přistavěn Rodinný pivovar Neumann.