Prohlídka obsahuje:

  • Prohlídka třech místností (varna, spilka, ležácký sklep)
  • Historie piva a pivovarnictví
  • Popis a rozdělení surovin pro výrobu piva
  • Ochutnávka sladů a dozrávajících piv v ležáckém sklepě


Maximálně 10 osob
Cena za 1 osobu 100,-Kč
Nutná rezerveace předem